ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 48

Ημερομηνία: 15/11/2020

Ώρα τελετής: 01:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες: