ΠΑΛΛΑΣ

Γραφείο Κηδειών Μνημοσύνων

      
[]

ΚΗΔΕΙΕΣ:

ΙΑΚΩΒΟΣ Ι. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ετών: 61

Ημερομηνία: 08/12/2019

Ώρα τελετής: 03:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Γεωργίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

Ετών: 73

Ημερομηνία: 08/12/2019

Ώρα τελετής: 01:30

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Γεωργίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα

ΕΥΔΟΞΙΑ Δ. ΜΗΤΣΙΑΝΗ

Ετών: 84

Ημερομηνία: 06/12/2019

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Μήνα '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ

Ετών: 57

Ημερομηνία: 05/12/2019

Ώρα τελετής: 02:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Δημητρίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα

      

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ: