ΠΑΛΛΑΣ

Γραφείο Κηδειών Μνημοσύνων

      
[]

ΚΗΔΕΙΕΣ:

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ι. ΡΩΜΝΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ετών: 88

Ημερομηνία: 22/08/2019

Ώρα τελετής: 01:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Δημητρίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α ΤΟΥΣΙΑΣ

Ετών: 60

Ημερομηνία: 21/08/2019

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΠΕΙΟΥ

Ετών: 86

Ημερομηνία: 17/08/2019

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι.Ν. '' Μεταμορφωσεως '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΖΙΑΚΑΚΗΣ

Ετών: 88

Ημερομηνία: 16/08/2019

Ώρα τελετής: 12:30

Εκκλησία: Ι.Ν. '' Ευαγγελίστριας '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα

      

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ

Ημερομηνία: 18/08/2019

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Γεωργίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Αγίου Γεωργίου '' Νάουσας

Περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΙΟΥΛΗΣ

Ημερομηνία: 18/08/2019

Εκκλησία: Ι.Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα

ΟΥΡΑΝΙΑ Χ. ΜΑΡΑ

Ημερομηνία: 18/08/2019

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Μεταμορφωσεως '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. '' Μεταμορφωσεως '' Νάουσας

Περισσότερα

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Κ. ΝΤΟΝΤΗ

Ημερομηνία: 18/08/2019

Εκκλησία: Ι.Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Περισσότερα