ΒΥΡΩΝ Γ. ΜΠΕΚΑΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 45

Ημερομηνία: 15/11/2020

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες: