ΜΑΝΩΛΗΣ Θ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 78

Ημερομηνία: 18/10/2020

Ώρα τελετής: 11:30

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Ευαγγελίστριας '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες: