ΜΑΡΙΑ Μ. ΤΣΕΛΙΟΥ ( ΚΟΚΚΙΝΟΥ)

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 89

Ημερομηνία: 05/09/2020

Ώρα τελετής: 12:30

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

" Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ."