ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 93

Ημερομηνία: 03/09/2020

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

" Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11 Π.Μ."