ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΝΕΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 78

Ημερομηνία: 01/09/2020

Ώρα τελετής: 05:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Ευαγγελίστριας '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

" Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4 Μ.Μ.