ΚΥΡΙΑΚΗ Σ. ΜΗΤΣΙΑΝΗ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 76

Ημερομηνία: 23/08/2020

Ώρα τελετής: 05:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

" Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. "