ΕΥΓΕΝΙΑ Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 90

Ημερομηνία: 22/08/2020

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: '' Αποστόλου ''

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

" Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10 Π.Μ. "