ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΜΑΛΑΚΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 81

Ημερομηνία: 09/08/2020

Ώρα τελετής: 06:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: '' Αποστόλου ''

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

" Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ.