ΑΘΗΝΑ Ν. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 60

Ημερομηνία: 31/07/2020

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες: