ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΦΕΤΛΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 49

Ημερομηνία: 30/06/2020

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες: