ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΛΑΤΑΡΙΔΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 82

Ημερομηνία: 20/05/2020

Ώρα τελετής: 04:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες: