ΘΕΟΧΑΡΗΣ Β. ΦΕΡΛΑΧΙΔΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 69

Ημερομηνία: 19/05/2020

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες: