ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΣΤΑΜΕΝΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 80

Ημερομηνία: 16/05/2020

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες: