ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 88

Ημερομηνία: 16/05/2020

Ώρα τελετής: 10:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες: