ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ. ΜΕΛΑ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 75

Ημερομηνία: 15/05/2020

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Δημητρίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες: