ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΟΥΚΑΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 72

Ημερομηνία: 04/11/2019

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΟΥΚΑΣ

Κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Και ώρα 12 μ. από την οικία μας Πρ. Ηλία 3

στον Ιερό Ναό '' Παναγίας '' Νάουσας

Παρακαλούμε πάντας τους συγγενείς και φίλους 

Όπως ενώσουν μεθ'ημών τας προς τον Κύριον προσευχάς

Η σύζυγος      Τα αδέλφια     Τα ανίψια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

Η δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα του Ι.Ν. ' ' Παναγίας  ' '