ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 41

Ημερομηνία: 04/10/2019

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Νικολάου '' Μονόσπιτα Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Αγίου Νικολάου '' Μονόσπιτα Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ

Ετών 41

Κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019

Και ώρα 11 π.μ. από την οικία μας Μονόσπιτα Νάουσας 

στον Ιερό Ναό '' Αγίου Νικολάου '' Μονοσπίτων

Παρακαλούμε πάντας τους συγγενείς και φίλους 

Όπως ενώσουν μεθ'ημών τας προς τον Κύριον προσευχάς 

Η σύζυγος         Τα παιδιά        Η μητέρα

Ο αδελφός       Τα ανίψια        Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

Η δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα του Ιερού Ναού