ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σ. ΜΠΟΤΣΗ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 78

Ημερομηνία: 08/07/2019

Ώρα τελετής: 12:30

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σ. ΜΠΟΤΣΗ 

Ετών 78

Κηδεύουμε αύριο Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 

Και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

'' Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν ΩΡΑ 11 Π.Μ ''

Παρακαλούμε πάντας τους συγγενείς και φίλους 

Όπως ενώσουν μεθ'ημών τας προς τον Κύριον προσευχάς 

Τα αδέλφια  Τα ανίψια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

Η δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα του Ι.Ν' 'Παναγίας ' '