ΑΛΙΚΗ Β ΚΟΥΝΤΗ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 89

Ημερομηνία: 17/05/2019

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι. Ν. ' Ευαγγελίστριας ' Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. ' Παναγίας ' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

ΑΛΙΚΗ Β. ΚΟΥΝΤΗ

Ετών 89

Κηδεύουμε σήμερα  Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό  ' Ευαγγελίστριας' Νάουσας

' Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΩΡΑ 11 Π. Μ.'

Παρακαλούμε πάντας τους συγγενείς και φίλους 

Όπως ενώσουν μεθ'ημών τας προς τον Κύριον προσευχάς 

Τα παιδιά   Τα εγγόνια 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

Η δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα του Ι.Ν. '  Παναγίας '