ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΚΟΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 95

Ημερομηνία: 07/06/2024

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Αγίου Μηνά Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 11 Π.Μ.