ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 81

Ημερομηνία: 06/06/2024

Ώρα τελετής: 01:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 12 Μ.