ΜΑΡΙΑ Τ. ΜΗΤΣΑΛΑ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 44

Ημερομηνία: 26/05/2024

Ώρα τελετής: 01:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 1 Μ.Μ.