ΑΝΝΑ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 92

Ημερομηνία: 26/05/2024

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10 Π.Μ.