ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο. ΚΟΣΜΙΔΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 57

Ημερομηνία: 08/05/2024

Ώρα τελετής: 11:30

Εκκλησία: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10:30 Π.Μ.