ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΜΠΑΣΑΚΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 90

Ημερομηνία: 04/04/2024

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10 Π.Μ.