ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 84

Ημερομηνία: 03/04/2024

Ώρα τελετής: 03:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

..