ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΣΤΙΔΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 68

Ημερομηνία: 01/04/2024

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10 Π.Μ.