ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΟΪΔΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 74

Ημερομηνία: 01/04/2024

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 11 Π.Μ.