ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 59

Ημερομηνία: 25/03/2024

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 11 Π.Μ.