ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΦΟΥΝΤΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 80

Ημερομηνία: 28/02/2024

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10 Π.Μ.