ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 76

Ημερομηνία: 26/02/2024

Ώρα τελετής: 04:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 3 Μ.Μ.