ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΓΙΟΥΡΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 82

Ημερομηνία: 23/02/2024

Ώρα τελετής: 02:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Αγίου Μηνά Νάουσας

Αίθουσα: Αποστόλου

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 1 Μ.Μ.