ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΟΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 73

Ημερομηνία: 23/02/2024

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

 Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 11 Π.Μ.