ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 55

Ημερομηνία: 11/02/2024

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 11 Π.Μ.