ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 67

Ημερομηνία: 06/02/2024

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 11 Π.Μ.