ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΤΣΑΝΟΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 91

Ημερομηνία: 12/11/2023

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 11 Π.Μ.