ΕΜΟΡΦΙΛΗ Κ. ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 92

Ημερομηνία: 04/11/2023

Ώρα τελετής: 04:00

Εκκλησία: Ι.Ν. ‘ Κωνσταντίνου & Ελένης ‘ Γιαννακοχώρι Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 3 Μ.Μ.