ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ι. ΓΚΑΝΤΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 86

Ημερομηνία: 29/10/2023

Ώρα τελετής: 11:30

Εκκλησία: Ι.Ν. ‘ Παναγίας ‘ Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10:30 Π.Μ.