ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 73

Ημερομηνία: 21/10/2023

Ώρα τελετής: 11:30

Εκκλησία: Ι.Ν. ‘ Μεταμορφώσεως ‘ Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10:30 Π.Μ.