ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 77

Ημερομηνία: 04/10/2023

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι.Ν. ‘ Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης ‘ Γιαννακοχώρι Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10 Π.Μ.