ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 95

Ημερομηνία: 02/10/2023

Ώρα τελετής: 03:00

Εκκλησία: ‘ Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου ‘ Ροδοχώρι Ναουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

.