ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 76

Ημερομηνία: 27/09/2023

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι.Ν. ‘ Αγιου Μήνα ‘ Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10 Π.Μ.