ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 87

Ημερομηνία: 21/09/2023

Ώρα τελετής: 05:30

Εκκλησία: Ι.Ν. ‘ Αγίου Γεωργίου ‘ Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 4:30 Μ.Μ