ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 67

Ημερομηνία: 23/05/2023

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ιερός Ναός " Αγίου Δημητρίου " Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

.