ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΚΑΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 88

Ημερομηνία: 04/12/2021

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Δημητρίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

" Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 10:30 Π.Μ. "