ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 53

Ημερομηνία: 17/04/2021

Ώρα τελετής: 10:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίας Παρασκευής '' Λευκαδια Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες: