ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 50

Ημερομηνία: 14/04/2021

Ώρα τελετής: 04:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανάσιου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

" Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 3 Μ.Μ."