ΑΡΕΤΗ Γ. ΔΟΥΜΠΡΗ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 47

Ημερομηνία: 17/01/2021

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι. Ν. " Παναγίας " Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

"  Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11 Π.Μ. "